Aktuální granty


Řešené granty:

Uvedeny pouze granty, u kterých jsou (byli) pracovníci skupiny hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli.Ukončené granty:

Predikce rizika vzniku závažné osteolýzy u TEP kyčelního kloubu na základě vyšetření vybraných cytokinových polymorfismů typu SNP.
IGA Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mrázek (řešitel)
NR/9490-3 (1.1.2007 - 1.1.2009)


Vybrané imunologické a imunogenetické parametry v predikci nemoci štěpu proti hostiteli (GVHD) a úspěšnosti alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk.

IGA Ministerstvo zdravotnictví České republik
Mrázek (řešitel)
NT/12454 - 5 (1.6.2011 - 31.12.2015)

Význam vybraných imunogenetických faktorů pro úspěšnost alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Start Up grant FN Olomouc
Mrázek (řešitel)

00098892 (1.4.2016 - 31.12.2016) 

Prognostické faktory rozvoje orgánového a tkáňového postižení u vybraných systémových chorob pojiva.
AZV Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Mrázek (spoluřešitel)
15-28659A (1.5.2015 - 31.12.2018)

Predikce závažných forem systémového lupus erythematodes, sklerodermie a revmatoidní artritidy na základě multiplexního proteinového a mRNA profilování
Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Start Up grant FN Olomouc
Mrázek (řešitel)
00098892/87-65 (1.4.2017 - 31.12.2017)