Aktuální granty

Imunomodulace


Řešené granty:

IMUNOFARMAKOTERAPIE - UPGRADE INFRASTRUKTURY 

Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002632

IMUNOFARMAKOTERAPIE
Reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002665

CEREBIT
Reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

GAČR 17-112755 "Význam nespecifické, na gykanech závislé a specifické protektivity IgA protilátek při bakteriální infekci experimentálních zvířat." 2017-2019Ukončené granty:

Studium vývoje glykosylace Env antigenu HIV-1 viru ve vztahu ke konstrukci preventivní vakcíny.
KONTAKT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky
Raska (PI)
LH15263 (10/01/2015 - 12/31/2017)

Studium vztahu mezi infekcí virem Epsteina a Barrové a rozvojem IgA nefropatie.

AZV Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Raska (PI)
15-33686 (05/01/2015 - 12/31/2018)

Příprava rekombinantních mimotopů indukujících neutralizační protilátky proti HIV-1 gp120 glykoproteinu pomocí technologie vysokoafinitních ligandů.

AZV AZV Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Raska (PI)
15-32198A (05/01/2015 - 12/31/2018)

International research network
European Structural Funds
Weigl (PI)
CZ.1.07/2.3.00/20.0164 (05/01/2012 - 05/31/2015)

Škola molekulárních biotechnologií - Lékařské nanobiotechnologie

European Structural Funds
Weigl (PI)
CZ.1.07/2.2.00/28.0144 (02/01/2012 - 12/31/2015)

DataLab - otevřená laboratoř biotechnologických aplikací

European Structural Funds
Weigl (PI)
CZ.1.07/2.4.00/31.0078 (02/01/2012 - 01/31/2014)

The study of interactions among IgA1-glycosylating enzymes in IgA nephropathy

Ministry of Education, Youth and Sport, CR
Raska (PI)
LH11046 (01/01/2011 - 12/29/2014)

Synthetic multiepitopic vaccine against boreliosis intended for veterinary applications

TAČR ALFA
Raska (Co-PI)
TA01011165 (01/01/2011 - 12/20/2014)

Molecular approaches for elimination or inactivation of pathogenic circulating immune complexes in IgA nephropathy and Henoch-Schoenlein purpura

Grant Agency of Ministry of Health, Czech Republic
Raska (PI)
NT11081 (09/09/2010-12/31/2014)I

ImBio - E-learning support for practical training in immunology and biochemistry

European Structural Funds
Raska (scientific co-supervisor)
CZ.1.07/2.2.00/15.0271 (10/01/2010 - 07/31/2013)

Study of IgA1 glycosylation in IgA nephropathy

Czech Science Foundation
Raska (PI)
P302/10/1055 (01/01/2010 - 12/31/2013)

Nanoliposomes for development of recombinant vaccines and targetted immunotherapeutics

Czech Science Foundation
Raska (Co-PI)
P304/10/1951 (01/01/2010 - 12/31/2013)

AescuLab - systemic laboratory education of the students and research workers in Life Science with e-learning support

European Structural Funds
Raska (scientific co-supervisor)
CZ.1.07/2.3.00/09.0018 (09/01/2009 - 06/31/2012)

Inovace Ph.D. studia pro biotechnologické aplikace

European Structural Funds
Weigl (PI)
CZ.1.07/2.2.00/15.0272 (01/01/2011 - 12/31/2013)

Moderní trendy studia imunologie

European Structural Funds
Weigl (PI)
CZ.1.07/2.2.00/15.0268 (12/01/2010 - 12/31/2012)

New possibilities of diagnostics and immunomodulation in infectious diseases and immunopathological conditions

Ministry of Education, Youth and Sport, CR
Weigl (PI)
MSM6198959223 (01/01/2007 - 12/30/2011)

Novel approaches towards anti-HIV-1 DNA vaccine

Ministry of Education, Youth and Sport, CR
Raska (PI)
ME875 - 4 (01/01/2006 - 12/30/2009)

Mucosal Nano Vaccine Candidate for HIV

European Framework Programme 6, STREP
Raska (Principal Scientific Participant)
LSHP-CT-2006-037200 (01/01/2007 - 12/30/2009)

Comparison of a Recombinant hsp90 Protein Vaccine and DNA Vaccine Protectivity in Mouse Vaginal and Systemic Candidiasis Model

Ministry of Health CR
Raska (PI)
NI/7538 (01/01/2003 - 12/30/2005)