HLA laboratoř

HLA laboratoř Ústavu imunologie (ÚI) FN a LF UP Olomouc provádí specializovaná vyšetření tkáňové slučitelnosti (HLA znaků a protilátek) pro zajištění transplantací orgánů, krvetvorných kmenových buněk (kostní dřeně) a pomocnou diagnostiku některých autoimunitních onemocnění. Jako jediná na Moravě je naše laboratoř držitelem akreditace Evropské federace pro imunogenetiku (EFI) k provádění širokého spektra imunogenetických vyšetření. V rámci Ústavu imunologie je HLA laboratoř akreditována také Českým institutem pro akreditaci (ČIA) podle normy pro zdravotnické laboratoře ISO15189. HLA laboratoř působí také jako dárcovské centrum Českého národního registru dárců dřeně (www.kostnidren.cz).

Naše výzkumné aktivity se do značné míry odvozují od zdravotnického zaměření HLA laboratoře. V současné době se věnujeme zejména studiu imunogenetických a imunologických parametrů, které souvisejí s výskytem komplikací po transplantaci krvetvorných kmenových buněk. Zaměřujeme se také na charakterizaci unikátních HLA variant a neobvyklých somatických (nádorových) mutací v HLA genech u pacientů s hemato-onkologickými chorobami. V oblasti transplantací ledvin zkoumáme vliv přítomnosti HLA protilátek u příjemců ledviny na rozvoj humorální rejekce transplantovaného štěpu jako možnost její včasné a neinvazivní diagnostiky a následně pak monitorování její léčby. Podílíme se také na výzkumu prognostických faktorů a genetické predispozice u systémových chorob pojiva a intersticiálních plicních nemocí. V našich aktivitách spolupracujeme v rámci LF UP s Laboratoří molekulární imunologie ÚI (Dr. Kriegová), Hemato-onkologickou klinikou (Dr. Raida, Dr. Kuba, Prof. Faber), Ústavem patologické fyziologie (Prof. Petřek), III. interní klinikou - nefrologickou, revmatologickou a endokrinologickou (Prof. Horák, Prof. Zadražil, Doc. Krejčí) a také s centry pro transplantaci krvetvorných kmenových buněk v Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha (Dr. Vítek), FN Brno (Prof. Doubek), FN Motol (Prof. Sedláček) a FN Plzeň (Dr. Jindra). Členové skupiny se věnují rovněž pregraduální a postgraduální výuce lékařské imunologie na LF UP.