Jiná odborná činnost


Organizace seminářů regionální pobočky České imunologické společnosti a Ústavu imunologie LF UP

Příprava nových výkonů do sazebníku zdravotní péče pro účtování molekulárně-genetických vyšetření HLA znaků

Práce ve výboru Sekce imunogenetiky České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii