Jiná odborná činnost


Práce ve výboru Sekce imunogenetiky České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii (prof. Mrázek - předseda)

Práce v oborové radě a ve stálé zkušební komisi pro státní doktorské zkoušky v DSP Lékařská imunologie (prof. Mrázek)

Manažer kvality Ústavu imunologie FNOL (Mgr. Horáčková)

Organizace seminářů regionální pobočky České imunologické společnosti a Ústavu imunologie LF UP

Recenzní a oponentní činnost, vedení kvalifikačních prací