Mezinárodní spolupráceUSA

University of Alabama at Birmingham (Prof. Jiří Městecký, Prof. Jan Novak): studium vlastností HIV-1 významných pro vývoj preventivní vakcíny, studium patogeneze IgA nefropatie

University of Tennessee Health Science Center, Memphis (Prof. Robert J. Wyatt): studium patogeneze IgA nefropatie

Columbia University, New York (Prof. Ali G. Gharavi): studium patogeneze IgA nefropatie


Japonsko

Juntendo University Faculty of Medicine, Tokyo
(Dr. Hitoshi Suzuki) : studium patogeneze IgA nefropatie 


Spojené Království

King's College London, UK a GlobalAcorn UK (Prof. Andrew D. Miller): Vývoj liposomálních nosičů pro rekombinantní proteinoové antigeny (proteoliposomy).