OceněníOceněné postery na konferenci ČSAKI 2016

Petráčková A, Smržová A, Schubertová M, Gajdoš P, Krömer P, Schneiderová P, Dýšková T, Skácelová M, Mrázek F, Horák P, Kriegová E: Sérový proteinový profil pacientů se systémovým lupus erythematodes. (XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 12. - 15. 10. 2016, Plzeň; 1. místo v sekci Klinické aspekty imunopatologií)

Kriegová E, Dihel M, Mikulková Z, Dýšková T, Prouzová Z, Papajík T, Procházka V: Prognostický význam zastoupení HRS buněk a LAM (s lymfomem asociovaných makrofágů) u nemocných s Hodgkinovým lymfomem. (XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 12. - 15. 10. 2016, Plzeň; 1. místo v sekci Onkoimunologie)

Schneiderová P, Pika T, Gajdoš P, Fillerová R, Krömer P, Kudělka M, Minařík J, Papajík T, Ščudla V, Kriegová E: Srovnání komplexních sérových proteinových profilů u mnohočetného myelomu a jeho prekurzorového stadia monoklonální gamapatie nejasného význam. (XXXIII. sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, 12. - 15. 10. 2016, Plzeň; 3. místo v sekci Onkoimunologie)

Internal ERIC certification on the assesment of TP53 mutations
technikou Next Generation Sequencing, 14. 6. 2016

Nejlepší poster na konferenci OHD 2016
Schneiderová P, Pika T, Gajdoš P, Fillerová R, Krömer P, Kudělka M, Minařík J, Papajík T, Ščudla V, Kriegová E: Studium sérových proteinových profilů u monoklonální gamapatie nejasného významu a mnohočetného myelomu (30. Olomoucké hematologické dny, 29. - 31. 5. 2016, Olomouc)

Cena děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého za článek publikovaný v Q1 v roce 2015:
Tomankova T, Kriegova E, Liu M. Chemokine receptors and their therapeutic opportunities in diseased lung: far beyond leukocyte trafficking. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2015 Apr 1;308(7):L603-18

Cena děkana LF UP za významnou publikační činnost v roce 2015 - studentská vědecká práce:
Dyskova T, Fillerova R, Novosad T, Kudelka M, Zurkova M, Gajdos P, Kolek V, Kriegova E. Correlation Network Analysis Reveals Relationships between MicroRNAs, Transcription Factor T-bet, and Deregulated Cytokine/Chemokine-Receptor Network in Pulmonary Sarcoidosis. Mediators Inflamm. 2015;2015:121378.

Čestné uznání ministra zdravotnictví ČR za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2015
prof. Gallovi, dr. Kriegové, Mgr. Tománkové a dr. Lužné za projekt: Exprese genů klíčových molekul zánětu v periprotetických tkáních: první krok k časově podmíněné analýze periprotetické osteolýzy.

Cena Výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS J.E.P. za 1. nejlepší časopisecké sdělení autorů nad 35 let za rok 2015
Žurková M, Turková M, Tichý T, Pilka R, Kolek V, Kriegová E. Sarcoidosis of female reproductive organs in a postmenopausal woman: a case report and review of the literature: is there a potential for hormone therapy? Menopause 2015;22(5):549-53.

Cena děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého za článek publikovaný v Q1 v roce 2014:
Tomankova T, Kriegova E, Fillerova R, Luzna P, Ehrmann J, Gallo J. Comparison of periprosthetic tissues in knee and hip joints: differential expression of CCL3 and DC-STAMP in total knee and hip arthroplasty and similar cytokine profiles in primary knee and hip osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2014;22(11):1851-60.

Cena děkana Lékařské fakulty Univerzity Palackého za článek publikovaný v Q1 v roce 2014:
Zurkova M, Turkova M, Tichy T, Pilka R, Kolek V, Kriegova E.
Sarcoidosis of female reproductive organs in postmenopausal woman: a case report and review of the literature - is there a potential for hormone therapy? Menopause. 2015 May;22(5):549-53. doi: 10.1097/GME.0000000000000347. PubMed PMID: 25314149.

Nejlepší poster: 1. místo
Tománková T, Fillerová R, Schneiderová P, Žurková M, Lošťáková V, Kolek V, Kriegová E. Stanovení sérových proteinových profilů u pacientů s IPF-UIP, sarkoidózou a zdravých jedinců pomocí nové, vysoce senzitivní multiplexové analýzy. Abstract book p.109.
(II. Kongres české pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, 18.-20.9.2014, Olomouc)

Nejlepší poster: 1. místo
Tomankova T, Fillerova R, Schneiderova P, Zurkova M, Lostakova V, Kolek V, Kriegova E. Multiplex protein profiling in serum of patients with IPF-UIP, sarcoidosis and healthy controls. Abstract book, poster nr.21
(Fibrosing Interstitial Lung Diseases of Idiopathic and Exogenous Origin. Phenotype Approach. June 19-21, 2014, Prague)

Nejlepší poster: Jacques Duparc Award
Gallo J, Tomankova, T, Fillerova, R, Kriegova E. Low Expression Of TLR-1, -2, -4 And IL-2, -2R, -10, -10R In Pseudosynovial Tissues Obtained From Aseptically Failed Total Hip And Knee Arthroplasty. Poster session 1
(European Federation of National Associations of Orthopaedics and Tramatology EFORT 15th Congress, June 4-6, 2014, London, UK)