Spolupráce


Spolupráce s klinickými pracovišti FN Olomouc

  • Ortopedická klinika LF UP a FNOL (přednosta prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.)
  • Hemato-onkologická klinika LF UP a FNOL (přednosta prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.)
  • Plicní klinika FNOL (přednosta prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.)
  • III.Interní klinika (přednosta prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.)

Spolupráce

  • VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky (prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.)
  • Department of Pathology, Oslo University Hospital (Prof. Guttorm Haraldsen, MD, Ph.D.)
  • Latner Thoracic Surgery Research Laboratories, Toronto General Research Institute, University Health Network (Prof. Mingyao Liu, MD, Ph.D.)
  • Institute of Molecular Biology, National Academy of Sciences of Armenia (Arsen A. Arakelyan, Ph.D.)

OLGEN

Skupina je aktivně zapojena v projektu OLGEN, který vznikl v rámci spolupráce mezi Lékařskou fakultou Univerzity Palackého (LF UP), Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a akciové společnosti Institute od Applied Biotechnologies v roce 2015. Projekt je zacílen zejména na roli imunitního systému a imunogenetiky u nemocí pohybového aparátu, plicních chorob či hematologických zhoubných nádorů.