ZaměstnanciMUDr. Zuzana Ambrůzová, Ph.D.
Tel., e-mail: 588443379, zuzana.ambruzova@fnol.cz
Pracuje na Ústavu imunologie od r. 1995

Vede sérologickou část HLA laboratoře, kde se zabývá diagnostikou HLA znaků a antiHLA protilátek, vyšetřením protilátek proti krevním destičkám a laboratorním testům pro diagnostiku TBC. Je manažerem kvality na Ústavu imunologie FN Olomouc. Podílí se mj. na výzkumu faktorů podmiňujících úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk a orgánů.


Ing. Bc. Nikola Königová
Tel., e-mail: 588443377, nikola.konigova@fnol.cz 
Pracuje na Ústavu imunologie od r. 2011

Věnuje se molekulárně-genetické diagnostice HLA znaků. Podílí se na charakterizaci unikátních HLA variant a neobvyklých případů somatických (nádorových) mutací v HLA genech u pacientů s hemato-onkologickými chorobami.


doc. MUDr. František Mrázek, Ph.D.
Tel., e-mail: 588443681, frantisek.mrazek@fnol.cz 
Pracuje na Ústavu imunologie od r. 1998

Vede DNA část HLA laboratoře, kde se zabývá molekulárně-genetickou diagnostikou HLA znaků. Má na starosti výzkum faktorů podmiňujících úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk a dlouhodobě se zabývá genetickou složkou komplexních chorob a komplikací léčby. Podílí se také na studiu prognostických faktorů a genetické predispozice u systémových chorob pojiva.


Mgr. Jana Onderková
Tel., e-mail: 588443377, jana.onderkova@fnol.cz 
Pracuje na Ústavu imunologie od r. 2004

Věnuje se molekulárně-genetické diagnostice HLA znaků. Podílí se na výzkumu faktorů podmiňujících úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk a charakterizaci unikátních HLA alel a somatických nádorových mutací.

Ph.D. Studenti:

Mgr. Alena Malušková

Jako studentka kombinované formy studia se věnuje na svém pracovišti v Krevním centru FN Ostrava asociacím imunogenetických faktorů s imunizací proti alogenním antigenům erytrocytů a trombocytů.