ZaměstnanciMgr. Svatava Horáčková

Tel., e-mail: 58 563 2385, svatava.horackova@fnol.cz

Pracuje na Ústavu imunologie od r. 2019

Na sérologické části HLA laboratoře se zabývá diagnostikou HLA znaků a antiHLA protilátek, vyšetřením protilátek proti krevním destičkám a laboratorním testům pro diagnostiku TBC. Je manažerem kvality na Ústavu imunologie FN Olomouc.


Ing. Bc. Nikola Mojtková

Tel., e-mail: 58 563 2383, nikola.mojtkova@fnol.cz

Pracuje na Ústavu imunologie od r. 2011

Věnuje se molekulárně-genetické diagnostice HLA znaků. Podílí se na charakterizaci unikátních HLA variant a neobvyklých případů somatických (nádorových) mutací v HLA genech u pacientů s hemato-onkologickými chorobami. Má specializovanou způsobilost jako Klinický bioanalytik v oboru Alergologie a klinická imunologie.


prof. MUDr. František Mrázek, Ph.D., ESHI

Tel., e-mail: 58 563 2383, frantisek.mrazek@fnol.cz

Pracuje na Ústavu imunologie od r. 1998

Vede HLA laboratoř, zabývá se zejména molekulárně-genetickou diagnostikou HLA znaků. Má na starosti výzkum faktorů podmiňujících úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk a dlouhodobě se zabývá genetickou složkou komplexních chorob a komplikací léčby. Podílí se také na studiu prognostických faktorů a genetické predispozice u systémových chorob pojiva.


Mgr. Jana Onderková

Tel., e-mail: 58 563 2383, jana.onderkova@fnol.cz

Pracuje na Ústavu imunologie od r. 2004

Věnuje se molekulárně-genetické diagnostice HLA znaků. Podílí se na výzkumu faktorů podmiňujících úspěšnost transplantace krvetvorných kmenových buněk a charakterizaci unikátních HLA alel a somatických nádorových mutací. Má specializovanou způsobilost jako Klinický bioanalytik v oboru Klinická genetika.


Ph.D. Studenti

Mgr. Alena Malušková

Jako studentka kombinované formy studia se věnuje na svém pracovišti v Krevním centru FN Ostrava asociacím imunogenetických faktorů s imunizací proti alogenním antigenům erytrocytů.