Zaměstnanci 

Imunomodulace


Prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.

Tel., e-mail: 585632751 milan.raska@upol.cz
Pracuje na Ústavu imunologie od r 1997
Funkce: přednosta ústavu


Věnuje se vývoji vakcín k prevenci virových a bakteriálních onemocnění. Studuje význam cukerné komponenty u obalového proteinu HIV-1 viru ve vztahu k vývoji vakcíny proti HIV-1 a studuje význam cukerné komponenty a mechanismy jejího vzniku u IgA nefropatie. 

Mgr.Lucia Barkocziová
Mgr.Jana Jemelková
Mgr.Petr Kosztyu, Ph.D.
Mgr.Michal Křupka, Ph.D.
Mgr.Jana Rábková
Mgr.Milada Stuchlová-Horynová, Ph.D.
Mgr.Kateřina Zachová, Ph.D.