Zaměstnanci 

Rutinní laboratorní diagnostika imunopatologických stavů


Laboratoř humorální imunity
MUDr. Zuzana Heřmanová, Ph.D. (vedoucí, zástupce přednosty pro LP)
tel.: 585 632 392, 585 632 386

RNDr. Veronika Trnčáková

Laboratoř buněčné imunity
RNDr. Marta Ordeltová (vedoucí)
tel.: 585 632 394, 585 632 377

Mgr. Denisa Mišunová